Woordenschat

Hoe laat is het?
In deze video leer je het uur lezen. De uitleg wordt in het Frans gegeven.
Wil je het ook proberen? Hier vind je een oefening.
La vidéo est expliquée en français.
Voorzetsels
In deze video vind je een reeks voorzetsels van plaats, richting en beweging.
Deze video kan bekeken worden met de video over de positiewerkwoorden: staan, zitten, liggen en hangen.
Groeten – afscheid nemen
In deze video vind je verschillende manieren om iemand te groeten en om afscheid van iemand te nemen. De uitleg wordt in het Frans gegeven.
Wil je deze woorden studeren? Dat kan hier.
La vidéo est expliquée en français.
Een afspraak maken
In deze video vind je woordenschat rond het thema “Een afspraak maken”.  De uitleg wordt in het Frans gegeven.
Wil je deze woorden studeren? Dat kan hier.
La vidéo est expliquée en français.
Veel adjectieven …
In deze video vind je veel adjectieven zoals groot en klein, warm en koud.  De adjectieven worden ook naar het Frans vertaald.
Wil je deze adjectieven studeren? Dat kan hier.
La vidéo est expliquée en français.
Vraagwoorden – deel 1
In deze video vind je vraagwoorden met een illustratiezin en hun vertaling naar het Frans.
Wil je deze vraagwoorden studeren? Dat kan hier.
La vidéo est expliquée en français.
Vraagwoorden – deel 2
In deze video vind je wat moeilijkere vraagwoorden met een illustratiezin. De uitleg wordt in het Frans gegeven.
Wil je deze vraagwoorden studeren? Dat kan hier.
La vidéo est expliquée en français.

Copyright 2020 – Eva Namur